Debian Bug report logs - #573999
RFP: libisds -- Library for accessing the Czech Data Boxes

Package: wnpp; Maintainer for wnpp is wnpp@debian.org;

Reported by: Lubos Novak <alvinx12@centrum.cz>

Date: Mon, 15 Mar 2010 15:39:01 UTC

Severity: wishlist

Reply or subscribe to this bug.

Toggle useless messages

View this report as an mbox folder, status mbox, maintainer mbox


Report forwarded to debian-bugs-dist@lists.debian.org, debian-devel@lists.debian.org, wnpp@debian.org:
Bug#573999; Package wnpp. (Mon, 15 Mar 2010 15:39:08 GMT) Full text and rfc822 format available.

Acknowledgement sent to Lubos Novak <alvinx12@centrum.cz>:
New Bug report received and forwarded. Copy sent to debian-devel@lists.debian.org, wnpp@debian.org. (Mon, 15 Mar 2010 15:39:12 GMT) Full text and rfc822 format available.

Message #5 received at submit@bugs.debian.org (full text, mbox):

From: Lubos Novak <alvinx12@centrum.cz>
To: Debian Bug Tracking System <submit@bugs.debian.org>
Subject: ITP: libisds -- Library for accessing the Czech Data Boxes
Date: Mon, 15 Mar 2010 16:28:41 +0100
Package: wnpp
Severity: wishlist
Owner: Lubos Novak <alvinx12@centrum.cz>


* Package name  : libisds
 Version     : 0.2.1
 Upstream Author : Petr Pisar <pisar@atlas.cz>
* URL       : http://xpisar.wz.cz/libisds/
* License     : GPL-3
 Programming Lang: C
 Description   : Library for accessing the Czech Data Boxes

This is library for accessing ISDS (Informacni system datovych schranek / Data
Box Information System) SOAP services as defined in Czech ISDS Act (300/2008
Coll.) and implied documents.

-- System Information:
Debian Release: 5.0.4
 APT prefers stable
 APT policy: (500, 'stable')
Architecture: amd64 (x86_64)
Information forwarded to debian-bugs-dist@lists.debian.org, wnpp@debian.org, Lubos Novak <alvinx12@centrum.cz>:
Bug#573999; Package wnpp. (Thu, 23 Dec 2010 08:24:05 GMT) Full text and rfc822 format available.

Acknowledgement sent to Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>:
Extra info received and forwarded to list. Copy sent to wnpp@debian.org, Lubos Novak <alvinx12@centrum.cz>. (Thu, 23 Dec 2010 08:24:05 GMT) Full text and rfc822 format available.

Message #10 received at 573999@bugs.debian.org (full text, mbox):

From: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>
To: 573999@bugs.debian.org
Subject: Wrong upstream author address
Date: Thu, 23 Dec 2010 09:01:44 +0100
[Message part 1 (text/plain, inline)]
Correct address is <petr.pisar@atlas.cz>.

BTW, version 0.4 of libisds has been released.

-- Petr
[Message part 2 (application/pgp-signature, inline)]

Information forwarded to debian-bugs-dist@lists.debian.org, wnpp@debian.org, Lubos Novak <alvinx12@centrum.cz>:
Bug#573999; Package wnpp. (Wed, 27 Jul 2011 16:31:26 GMT) Full text and rfc822 format available.

Acknowledgement sent to Lucas Nussbaum <lucas@debian.org>:
Extra info received and forwarded to list. Copy sent to wnpp@debian.org, Lubos Novak <alvinx12@centrum.cz>. (Wed, 27 Jul 2011 16:31:26 GMT) Full text and rfc822 format available.

Message #15 received at 573999@bugs.debian.org (full text, mbox):

From: Lucas Nussbaum <lucas@debian.org>
To: 573999@bugs.debian.org
Cc: control@bugs.debian.org
Subject: libisds: changing back from ITP to RFP
Date: Wed, 27 Jul 2011 18:02:33 +0200
retitle 573999 RFP: libisds -- Library for accessing the Czech Data Boxes
noowner 573999
thanks

Hi,

This is an automatic email to change the status of libisds back from ITP
(Intent to Package) to RFP (Request for Package), because this bug hasn't seen
any activity during the last 6 months.

If you are still interested in adopting libisds, please send a mail to
<control@bugs.debian.org> with:

 retitle 573999 ITP: libisds -- Library for accessing the Czech Data Boxes
 owner 573999 !
 thanks

However, it is not recommended to keep ITP for a long time without acting on
the package, as it might cause other prospective maintainers to refrain from
packaging that software. It is also a good idea to document your progress on
this ITP from time to time, by mailing <573999@bugs.debian.org>.

Thank you for your interest in Debian,
-- 
Lucas, for the QA team <debian-qa@lists.debian.org>
Changed Bug title to 'RFP: libisds -- Library for accessing the Czech Data Boxes' from 'ITP: libisds -- Library for accessing the Czech Data Boxes' Request was from Lucas Nussbaum <lucas@debian.org> to control@bugs.debian.org. (Wed, 27 Jul 2011 16:44:24 GMT) Full text and rfc822 format available.

Removed annotation that Bug was owned by Lubos Novak <alvinx12@centrum.cz>. Request was from Lucas Nussbaum <lucas@debian.org> to control@bugs.debian.org. (Wed, 27 Jul 2011 16:44:25 GMT) Full text and rfc822 format available.

Information forwarded to debian-bugs-dist@lists.debian.org, wnpp@debian.org:
Bug#573999; Package wnpp. (Thu, 28 Jul 2011 14:39:03 GMT) Full text and rfc822 format available.

Acknowledgement sent to "Luboš Novák" <alvinx12@centrum.cz>:
Extra info received and forwarded to list. Copy sent to wnpp@debian.org. (Thu, 28 Jul 2011 14:39:03 GMT) Full text and rfc822 format available.

Message #24 received at 573999@bugs.debian.org (full text, mbox):

From: "Luboš Novák" <alvinx12@centrum.cz>
To: <573999@bugs.debian.org>
Subject: Package on mentors.debian.net
Date: Thu, 28 Jul 2011 16:35:47 +0200
Package is available on mentors.debian.net:

http://mentors.debian.net/cgi-bin/maintainer-packages?action=details;package=libisds

--Lubos
Information forwarded to debian-bugs-dist@lists.debian.org, wnpp@debian.org:
Bug#573999; Package wnpp. (Sun, 11 Aug 2013 19:51:04 GMT) Full text and rfc822 format available.

Acknowledgement sent to ogidiganoazaza@outlook.com:
Extra info received and forwarded to list. Copy sent to wnpp@debian.org. (Sun, 11 Aug 2013 19:51:04 GMT) Full text and rfc822 format available.

Message #29 received at 573999@bugs.debian.org (full text, mbox):

From: "Mohammad Shahidullah" <mohammad.shahidullah@uhlbd.com>
To: undisclosed-recipients:;
Subject: Už jste byl podveden?
Date: Mon, 12 Aug 2013 01:50:42 +0600
kouzlení
 Hodil jsem láska kouzla, atrakce kouzla, kouzla, manželství a mnoho dalších 
... moje kouzla bylo známo, že mají velmi dobrý výsledek na hodn&#283; š&#357;astných 
jednotlivce i páry.

Máte problémy se svým vztahem, jste neustále hádat, nebo mají sexuální 
problémy ve vašem vztahu. Dr. ogidiganoazaza má silné kouzla lásky a láska 
Muthi vy&#345;ešit všechny vaše problémy ve vztazích

Jeho kouzla vztah láska p&#345;inese lásku, váše&#328;, soucit, ohe&#328; a vzrušení zp&#283;t do 
vašeho vztahu

Je tam problém v ráji, si jeden z mých kouzel lásky pro ženy na pomoc ženám s 
jakýmkoliv problémem lásky.

Získejte kouzlo lásky p&#345;ilákat nového milence, p&#345;ivést zp&#283;t milence, zastavit 
svého milence od podvád&#283;ní, aby vᚠmilenec zavázat, že vaše manželství nebo 
vztah.

Moje láska kouzla pro ženy mohou také svou lásku, aby se s&#328;atku.

Je vᚠmanžel r. chlapec p&#345;ítel už si vás atraktivní. Nebo chcete p&#345;ilákat 
konkrétní osobu, aby vás zeptat, nebo tak, že když se jich zeptáte na rande 
se neodmítají.

Už jste byl podveden na internetu p&#345;ed a vaše peníze se nevrací vás? Mám 
sílu, aby se &#269;lov&#283;k vrátit své peníze vám do 48 hodin. jak mohu seslat kouzlo 
na osobu, aby rychlou návratnost vašich pen&#283;z. Mám &#269;ernou magii, aby vás 
bohatý a famous.contact m&#283; dnes a mít všechny své finan&#269;ní problémy &#345;ešit.
 
Získejte své kouzla p&#345;itažlivost lásky, která z vás ud&#283;lá atraktivn&#283;jší pro 
osoby opa&#269;ného pohlaví, nebo p&#345;ilákat ur&#269;ité osoby. Najdou si neodolatelné.
Kontaktujte m&#283; prost&#345;ednictvím: ogidiganoazaza@outlook.com, (
Dr. ogidiganSend a report that this bug log contains spam.


Debian bug tracking system administrator <owner@bugs.debian.org>. Last modified: Sat Apr 19 07:34:05 2014; Machine Name: beach.debian.org

Debian Bug tracking system
Copyright (C) 1999 Darren O. Benham, 1997,2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-97 Ian Jackson.